[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
เมนูหลัก
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์


  


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
ข่าวสารทั่วไป
2 โดย : admin2
2/ธ.ค./2559     
5 stars ( 5 / 2 )
ดาวน์โหลดสมรรถนะ ครูอาชีวศึกษา โดย ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ( 4715 / )
    สมรรถนะ ครูอาชีวศึกษา โดย ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อ่านต่อ....
22 โดย : aongart
22/ก.ย./2559     
3 stars ( 3 / 1 )
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ( 5306 / )
    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 อ่านต่อ....
เผยแพร่ download
[ 29/มิ.ย./2561 ] เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น อ.สมบูรณ์ อินนุรักษ์ (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย aongart
[ 7/มิ.ย./2559 ] เผยแพร่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย(C++ Application) (อ่าน : 21 / ดาวน์โหลด : 17 ) โดย aongart
[ 7/มิ.ย./2559 ] เผยแพร่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย(Asia Application) (อ่าน : 43 / ดาวน์โหลด : 33 ) โดย aongart
Fan Page

ทำเนียบบุคลากร
นายสมศักดิ์ แพรกม่วง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
บริหารสถานศึกษา
RMS 2016

V-cop

งานภายในสถานศึกษา

หน่วยงานภายนอก
e-Learning

ศธ02ออนไลน์