[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

           วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
ศธ.360 องศา
หน่วยงานภายนอก
e-Learning

ค้นหาจาก google

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ทุกหลักสูตร
โดย : admin2
เข้าชม : 10115
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

รับมัครนักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. และระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
- หลักสูตร ปวช. รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือ เทียบเท่า สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1. สาขางานยานยนต์ จำนวน 20 คน
2. สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) จำนวน 20 คน
3. สาขางานเครื่องมือกล จำนวน 15 คน
4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 คน
5. สาขางานเชื่อมโลหะ จำนวน 15 คน
6. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 15 คน
7. สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี) จำนวน 20 คน
8. สาขางานบัญชี จำนวน 15 คน
9. สาขางานบัญชี (ทวิศึกษา) จำนวน 20 คน
10.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 20 คน
- หลักสูตร ปวส. เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หลักสูตร 2 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (4 ภาคเรียน) แผนกวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
1. การจัดการทั่วไป
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. การบัญชี
4. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เอกสารในการสมัครเรียน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ม.6 จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ชุดสุภาพ) จำนวน 2 ฉบับ
5. ใบรับรองการทำงาน (ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
6. เอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
- หลักสูตรระยะสั้น รับสมัครประชาชนทั่วไป สำหรับวิชาชีพระยะสั้น มีการเปิดสอนในสาขาต่างๆมากมาย เช่น เสริมสวย ตัดผมหญิง ชาย การตัดเย็บเสื้อผ้า การทำขนม เป็นต้น และยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอีกมากมาย
ทุกหลักสูตรเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนีั้ เป็นต้นไป 
**สอบถามเพิิ่มเติมได้ที่ 074-614046**

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักราชการพร้อมรื้อถอน 9/เม.ย./2565
      ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 23/มี.ค./2565
      ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 21/มี.ค./2565
      ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 21/มี.ค./2565
      ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา 15/มี.ค./2565