[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

           วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
ศธ.360 องศา
หน่วยงานภายนอก
e-Learning

ค้นหาจาก google

  
เงินงบประมาณ  
 

1. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน มกราคม

2. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน กุมภาพันธ์

3. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน มีนาคม

4 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน เมษายน

5. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน พฤษภาคม

6. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน มิถุนายน

7. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน กรกฏาคม

8. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน สิงหาคม