[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

           วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
ศธ.360 องศา
หน่วยงานภายนอก
e-Learning

ค้นหาจาก google

  
แผนปฏิบัติการประจำปี  
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
 1. ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ประวัติและนโยบาย
 2. ส่วนที่ 3 ประมาณการ-รับ-จ่าย
 3. ส่วนที่ 4 โครงการ
 4. ส่วนที่ 5 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
 1. ส่วนที่ 1 ประวัติ นโยบายต่าง ๆ
 2. ส่วนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
 3. ส่วนที่ 3 วัสดุฝึก
 4. ส่วนที่ 4 โครงการ
 5. ส่วนที่ 5 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 1. ส่วนที่ 1-2 ประวัติ นโยบายต่าง ๆ
 2. ส่วนที่ 3 รายรับ-รายจ่าย
 3. ส่วนที่ 4 โครงการ
 4. ส่วนที่5 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 5. ส่วนที่7.1 เป้าหมายรับนักเรียน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 1. ส่วนที่ 1-2 ประวัติ นโยบายต่าง ๆ
 2. ส่วนที่ 3 รายรับ-รายจ่าย
 3. ส่วนที่ 4 โครงการ
 4. ส่วนที่ 5 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 5. ส่วนที่ 7.1 เป้าหมายรับนักเรียน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 1. ส่วนที่ 1-2 ประวัติ นโยบายต่าง ๆ
 2. ส่วนที่ 3 รายรับ-รายจ่าย
 3. ส่วนที่ 4 โครงการ
 4. ส่วนที่ 5 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 5. ส่วนที่ 7.1 เป้าหมายรับนักเรียน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 1. ส่วนที่ 1-2 ประวัติ นโยบายต่าง ๆ
 2. ส่วนที่ 3 รายรับ-รายจ่าย
 3. ส่วนที่ 4 โครงการ
 4. ส่วนที่ 5 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 5. ส่วนที่ 7.1 เป้าหมายรับนักเรียน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 1. ส่วนที่ 1-2 ประวัติ นโยบายต่าง ๆ
 2. ส่วนที่ 3 รายรับ-รายจ่าย
 3. ส่วนที่ 4 โครงการ
 4. ส่วนที่ 5 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 5. ส่วนที่ 7.1 เป้าหมายรับนักเรียน