ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกรองกานท์ สัจจะบุตร
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ที่อยู่ :
Telephone :074-614046
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนก