หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
โดย : admin2
อ่าน : 1497
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ  ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 19 มกราคม 2560
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
โดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์