หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โดย : aongart
อ่าน : 2960
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ด้วยชมรมวิชาชีพช่างยนต์ เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1-3 ทุกแผนกวิชา 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น.
ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง