หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการปฐมนิเทศเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
โดย : aongart
อ่าน : 2266
จันทร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

โครงการปฐมนิเทศเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง