หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : “โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง “
โดย : aongart
อ่าน : 632
จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน-นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
เข้าร่วมโครงการ
“โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง “
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น.
กิจกรรม
การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้
โดย...
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง