หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญครู บุคลากร นักเรียน ปวช.1-2 และนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-11.30 น. ณ หอประชุมและบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
โดย : aongart
อ่าน : 1823
อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์