หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ในโรงเรียน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณสวนหย่อมภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
โดย : aongart
อ่าน : 3393
พุธ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์