หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา
โดย : aongart
อ่าน : 585
อังคาร ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
พิมพ์