หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วม โครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยในสถานศึกษา “One Dealer One College” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง วันที่ 16 มิถุนายน 2559
โดย : tanwimon
อ่าน : 1983
อังคาร ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

กำหนดการอบรม
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยในสถานศึกษา
One Dealer One College”
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
-----------------------
เวลา 12.30 น.         คณะครูและนักเรียน ลงทะเบียน
เวลา 12.50 น.         ผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวต้อนรับวิทยากร
เวลา 13.00-16.20 น.          วิทยากร อบรมให้ความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างงถูกต้องและปลอดภัย
เวลา 16.20 น.                 นักเรียนกล่าวขอบคุณวิทยากร
เวลา 16.30 น.                 เสร็จสิ้นโครงการ
 
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม