หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : แนวทางการดำาเนินงาน ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และการบริหารจัดการ
โดย : aongart
อ่าน : 5614
จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

แนวทางการดำาเนินงาน ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙