หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นศ.หลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2/2559
โดย : tanwimon
อ่าน : 9452
จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นศ.หลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2/2559
                         
                             วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง กำหนดรับสมัครประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและอายุ เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะวิชาชีพ การศึกษาเพื่อสามารถประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน แผนกวิชาที่เปิดสอนมีดังนี้
         แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง       
          แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
          แผนกวิชาเสริมสวย
          แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
          แผนกวิชาศิลปกรรม (ปักจักร)
          แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
     หลักฐานและค่าใช้จ่าย

            สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
            ค่าสมัครเรียนวิชาละ 10 บาท
           ค่าบำรุงการศึกษาชั่วโมง 1 บาท วิชาคอมพิวเตอร์และขับรถยนต์ชั่วโมงละ 5 บาท


  
เริ่มเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์

            รอบเช้า    เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
            
รอบบ่าย   เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
              รอบค่ำ       เวลา 17.00 น. - 20.00 น.

 เริ่มรับสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

              
 คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
              
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร