อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

...สีประจำวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  คือ สีม่วง
                    สีม่วง หมายถึง ความรู้และความสำเร็จ
ต้นไม้ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง คือ ต้นหางนกยูง
                    ต้นหางนกยูง แสดงถึงการให้ความรู้ทักษะโดยไม่เลือกเหมือนหางนกยูงที่แผ่กิ่งก้านร่มใบ